ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องยาความดันที่ทานอยู่ครับ

 •  Champ Champ
  สมาชิก

  ผมอายุ 23 ปีครับ นน 150 ครับ  ทานยาความดันตามแพทย์สั่งอยู่แต่ว่ามันมีอาการข้างเคียงเหมือนจะหายใจไม่สะดวกติดขัดที่จมูกนะครับอยากทราบว่าสาเหตุมาจากยาพวกนี้หรือเปล่าครับหรือมาจากภูมิแพ้ที่ผมเป็นอยู่แล้ว

  ยาที่แพทย์สั่งจ่ายครับ Topamax 100 , herbesser r100 , doxazosin 2 mg , kerdica 20 ขอบคุณครับ

  Champ Champ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Champ Champ

  โรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมา  ในกรณีที่เป็นความดันโลหิตสูงในคนอายุน้อยคือน้อยกว่า 30 ปีนั้น มักจะนึกถึงว่ามีสาเหตุหรือความผิดปกติอื่นๆในร่างกายนำมาก่อน ไม่ใช่ความดันโลหิตสูงแบบในผู้สูงอายุที่ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุ สาเหตุที่เป็นไปได้เช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคไต ปัญหาต่อมไทรอยด์ เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต หลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด การใช้ยาบางชนิด การใช้สารเสพติด หรือแอลกอฮอล์ ซึ่งควรรักษาตามสาเหตุร่วมไปด้วย เพราะถ้าพบสาเหตุที่แน่ชัด รักษาสาเหตุได้ ความดันอาจจะกลับมาเป็นปกติ ไม่ต้องกินยาความดันไปตลอดชีวิต

  การใช้ยาเพื่อควบคุมความดันก็มีความสำคัญในกรณีที่ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด โดยจากที่กล่าวมา ยา topamax  เป็นยาในกลุ่มยากันชักที่มักนำมาใช้รักษาอาการปวดไมเกรน ยา herbesser r100 หรือชื่อสามัญว่ายา Diltiazem มีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิต และยา doxazosin เป็นยาช่วยลดความดัน ยา  kerdica หรือชื่อสามํยว่ายา madiplot ก็มีฤทธิ์ลดความดันเช่นกัน

  จากการสืบค้นผลข้างเคียงของยาต่างๆที่กินอยู่นั้น ไม่น่าจะมียาใดๆที่มีผลข้างเคียงเรื่องทำให้หายใจไม่สะดวกหรือติดขัดที่จมูกได้อย่างชัดเจนค่ะ แต่แนะนำแจ้งแพทย์ที่จ่ายยา เพื่อทบทวนยาร่วมกับหาสาเหตุที่แน่ชัดของการหายใจไม่สะดวก ซึ่งอาจมีสาเหตุที่พบได้บ่อยๆเช่นภูมิแพ้จมูก สิ่งแปลกปลอด ริดสีดวงจมูก ต่อไป ในขณะนี้ให้กินยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่งก่อน ไม่หยุดยาเองค่ะ