ถามแพทย์

 • สอบถามเกี่ยวกับผลตรวจสุขภาพของตนเองกับมารดาเป็นดังแนบ การที่มีผลเลือดใกล้เคียงกันแปลว่ามารดามีสุขภาพใกล้เคียงกับเราหรือไม่

 •  Thitima Luxsameevanich
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ แม่กับเราเจาะเลือตรวจสุขภาพ แต่คนละวันค่ะ วันนี้หลังได้รับผล เราเลยลองดูผลเทียบกัน … แม่อายุ 66 ค่ะ เรา 42 แม่ / เรา Glucose 85 / 91 BUN 12 / 10.9 Creatinine 0.9 / 0.88 Cholesterol 214 / 239 Triglyceride 44 / 132 HDL 85 / 94 LDL 120 / 118 AST(SGOT) 23 / 20 ALT(SGPT) 16 / 16 ค่าบางตัวใกล้เคียงกัน บางตัวเท่ากัน ตีความหมายได้ว่า เราสุขภาพเกือบเท่าอายุแม่ หรือแม่สุขภาพแข็งแรงเกือบเท่าอายุเราคะ ปล. แม่กินยาความดัน ส่วนเรากิน YAZ ค่ะ
  Thitima Luxsameevanich  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Thitima Luxsameevanich

  การตรวจสุขภาพประจำปีนั้นมีความสำคัญ โดยการตรวจของคนในแต่ละช่วงอายุอาจจะไม่เหมือนกันได้ 

  แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีการตรวจค่าน้ำตาลในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต และค่าไขมันในเลือด

  ซึ่งจากผลที่แนบมาทั้งหมด น้ำตาล ค่าตับ ค่าไต อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งคู่ แต่ตัวไขมันรวมก็สูงทั้งคู่เช่นกัน การมีค่าเลือดที่ใกล้เคียงกันไม่ได้บ่งบอกสุขภาพโดยรวมทั้งหมดค่ะ คือคนในวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ ก็มักจะมีค่าเลือดเหล่านี้อยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้ว หากไม่ได้มีโรคหรือความผิดปกติ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้งและกลับไปตรวจเช็กสุขภาพสม่ำเสมอ