ถามแพทย์

 • สอบถามอายุครรภ์

 •  Pattie Auntrakul
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ค่ะ ประจำเดือนมาวันแรกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 ค่ะ จึงอยากจะสอบถาม 2 เรื่องค่ะ

  เรื่องที่ 1 อายุครรภ์ตอนนี้กี่สัปดาห์

  เรื่องที่ 2 วันที่ปฏิสนธิคือวันที่เท่าไหร่

  สวัสดีค่ะ คุณ Pattie Auntrakul,

                       หากประจำเดือนวันแรกของครั้งสุดท้าย คือวันที่ 20 พ.ค. 65 ดังนั้น ในวันนี้ ก็จะมีอายุครรภ์ที่ 6 สัปดาห์ 5 วัน และกำหนดคลอดคือ 24 ก.พ. 2566 

                       ส่วนวันที่ปฏิสนธิ ตามทฤษฏีคือ 14 วันก่อนประจำเดือน ซึ่งก็คือประมาณวันที่ 6 พ.ค. 65 แต่อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากนี้เล็กน้อยได้ค่ะ