ถามแพทย์

 • สอบถามตัวยา อักษร v เป็นยาอะไร

 •  ponyspicy
  สมาชิก
  เม็ดกลม สีครีม สลักชื่อ siam อีกด้านอักษร V คือตัวยาอะไรครับแล้วใช้ทำอะไรครับ ?
  ponyspicy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ponyspicy

  จากข้อมูลที่ให้มา ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเป็นยาอะไรค่ะ โดยคำว่า siam นั้นน่าจะเป็นชื่อบริษัทยาซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตยาหลายชนิด เม็ดยาส่วนใหญ่มักเป็นลักษณะกลม และสีครีมหรือสีขาวเป็นสีของยาโดยทั่วไปในท้องตลาด 

  แนะนำให้ดูชื่อยาตรงแผงหรือซองยาอีกครั้ง หากไม่แน่ใจ สามารถเอายาไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรใกล้บ้านได้อีกครั้ง