ถามแพทย์

 • วัดความดันโลหิตได้ 140/84 PR 90 และ 138/87 PR 83 น่าห่วงไหม สูง 168 หนัก 90

 • วัดรอบแรกได้ 140/84 PR 90 วัดรอบสองได้ 138/87 pr 83 ความดันนี้น่าเป็นห่วงไหมครับ สูง 168 หนัก 90 ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ศรัทธา เจริญธนาวัน,

                      ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ 140/84 mmHg และ 138/87 mmHg คือค่าความดันโลหิตตัวบนที่วัดได้ 140 และ 138 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าความดันโลหิตตัวบนที่เหมาะสมคือไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นหากวัดได้ค่าความดันโลหิตตัวบนได้ที่  140 และ 138 ถือว่ามีความดันโลหิตค่อนข้างสูง

                    สำหรับค่าความดันโลหิตตัวล่างที่วัดได้ 84 และ 87 คือค่าความดันโลหิตตัวล่างที่วัดได้ 74 มิลลิเมตรปรอท ถือว่ามีความดันโลหิตค่อนข้างสูงเช่นกัน เพราะโดยปกติแล้ว ค่าความดันโลหิตตัวบนที่เหมาะสมคือไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอทค่ะ

                     ส่วนค่า PR คืออัตราการเต้นของหัวใจ ค่าที่ปกติคือ 60-100 ครั้งต่อนาที ดังนั้น หากวัดได้ 90 และ 83 ก็ถือหัวใจเต้นปกติ

                     หากเพิ่งวัดความดันโลหิตไปเพียง 2 ครั้ง แนะนำควรลองตรวจซ้ำดูอีกหลายๆ ครั้ง โดยให้วัดในท่านั่ง วัดในขณะพัก วัดในขณะไม่เครียด ไม่ตื่นเต้น ไม่ดื่มชา กาแฟ โกโก้ โอเลี้ยง เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ และแอลกอฮอล์มาก่อนที่จะวัด หากยังคงวัดค่าความดันโลหิตได้สูงกว่าปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อติดตามความดันและรักษาค่ะ

                    ในเบื้องต้น ก็ควรพยายามลดปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เช่น งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้น นอกจากนี้ การมีน้ำหนักตัว 90 กิโลกรัม โดยที่สูง 168 เซนติเมตร เท่ากับมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ 31.89 เท่ากับมีโรคอ้วนระดับ 3 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีโรคความดันโลหิตสูงได้ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการลดน้ำหนักตัวด้วยค่ะ