ถามแพทย์

  • เอายาคุมไปแช่ตู้เย็นช่องทำน้ำแข็ง จะเป็นอะไรไหม

  •  Paka pimpaka
    สมาชิก
    พอดีลืมตัวแล้วเอายาคุมไปแช่ตู้เย็นช่องทำน้ำแข็ง แล้วเปนไรมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Paka pimpaka,

                        การนำยาที่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไปเข้าช่องแช่แข็งในตู้เย็บ ซึ่วมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส อาจทำให้โครงสร้างโมเลกุลของยาเปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อประสิทธิภาพของยาได้ อีกทั้งยังมีความชื้นที่สูงกว่า อาจทำให้ยาเกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้น แนะนำไม่ควรทานยาคุมกำเนิดที่ถูกเก็บไว้ในช่องแช่แข็งดังกล่าว ควรซื้อแผงใหม่มาทานค่ะ