ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์เกิน 30 วันแล้ว ตรวจหาการตั้งครรภ์ไม่พบ เชื่อถือได้ไหม

  •  jureewan
    สมาชิก

    เป็นไปได้มั้ยคะ ที่ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองในฉี่แรกตอนเช้า แต่ตรวจไม่พบหรือได้ผลลบลวง (ในกรณีที่เสร็จกิจแล้วเกิน 30 วัน ไม่มีเพศสัมพันธ์ใหม่) หรือต้องตรวจหลังจากเสร็จกิจกี่วันคะ ผลตรวจถึงจะแม่นยำและเชื่อถือได้

    สวัสดีค่ะ คุณ Jureewan,

                        หากตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเกิน 30 วัน โดยตรวจอย่างถูกต้องตามวิธีที่ระบุข้างฉลาก แล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ เพราะโดยปกติ หลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 2 สัปดาห์ ก็จะตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว หากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริงค่ะ