ถามแพทย์

  • ปัจจุบันมียาต้าน HIV แบบฉีดหรือยัง ทั้งที่เป็นแบบป้องกันและแบบรักษา

  •  Nattawut Nualplab
    สมาชิก
    ปัจจุบันมียาต้านhivเเบบฉีดใช้ยังครับ ทั้งเเบบป้องกันก่อนเสี่ยงเเละเเบบที่เป็นยาต้าน

    สวัสดีค่ะ คุณ คนรักเทอ,

                          ยาต้านไวรัส HIV ก่อนเสี่ยง หรือ เพร็ป (PrEP) ในรูปแบบฉีด รวมถึงยาต้านไวรัส HIV ที่ใช้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV มาแล้ว ในรูปแบบฉีดนั้น ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยค่ะ ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ป้องกันหรือรักษาสำหรับคนทั่วไปค่ะ