ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 23 ก.ค. ไปฉีดยาคุมวันที่ 30 ก.ค. มีเพศสัมพันธ์ 6 ส.ค. ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  •  delkaiser
    สมาชิก
    คือว่ามีประจำเดือนวันที่ 23-27 กรกฎาคม แล้วไปฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน วันที่ 30 กรกฎาคม แล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม มีอะไรกับแฟน แล้วกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว 1 เม็ด ต้องกินต่อไหม

    สวัสดีคะ่ คุณ delkaiser,

                             หากประจำเดือนมาวันที่ 23 ก.ค. การไปฉีดยาคุมกำเนิดในวันที่ 30 ก.ค. นั้นถือว่าเลย 5 วันนับจากที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฉีดคุมกำเนิดจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรออย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 6 ส.ค. โอกาสตั้งครรภ์จึงอาจมีได้ แนะนำอาจทานยาคุมฉุกเฉิน โดยหากเป็นชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง หากทานไปแล้ว 1 เม็ด ก็ให้ทานเม็ดที่ 2 ที่ 12 ชั่วโมงหลังจากทานเม็ดแรกค่ะ