ถามแพทย์

 • มีรอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ มีวิธีนับวันไข่ตกอย่างไร เพื่อเลี่ยงโอกาสตั้งครรภ์

 •  fffacebook
  สมาชิก

   เวลาเรานับการตกไข่มีหลายวิธีแต่เป็นคนที่จำนวนรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอกันค่ะ จากที่เคยจดบันทึก ระยะสั้นสุดคือ26 วัน ยาวสุดคือ 32 วัน  เป็นรอบเดือนล่าสุดคือวันที่2 เมษา2561 ถุงวันที่ 6 เมษา 2561 เฉลี่ยรอบเดือนเป็นอยู่5วันค่ะ 

  อยากทราบว่าถ้าคำนวนแล้ววันตกไข่คือวันที่เท่าไรของปฎิทินมีรอบเดือน ละถ้าการนับวันที่ตกไข่ต้องนับจากวันแรกที่มีรอบเดือนหรือหลังมีรอบเดือนเสร็จคะ? อยากให้คุณหมอยกตัวอย่างวันที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่เสี่ยงเกิดการตั้งครรภ์จากการมาของรอบเดือนค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ fffacebook,

                  โดยปกติการนับวันไข่ตกตามทฤษฎีแล้ว คือจะเป็นช่วงวันที่ 14 ก่อนที่จะมีประจำเดือนในรอบถัดไป ดังนั้นหากมีรอบประจำเดือน 28 วัน วันที่ไข่ตกคือ 14 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมา 

                 แต่เนื่องจากคุณ fffacebook ไม่ได้มีระยะห่างระหว่างรอบเดือนที่ 28 วันเท่าๆ กันทุกเดือน วันที่ไข่ตกในแต่ละรอบเดือนจึงไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนชัดเจน 

                 หากเดือนไหนมีรอบเดือนที่ 26 วัน ( 26-14 = 12) ดังนั้นวันที่ไข่ตกคือ 12 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมา 

                 หากเดือนไหนมีรอบเดือนที่  32 วัน ( 32-14 = 18) ดังนั้นวันที่ไข่ตกคือ 18 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมา 

                 แต่ปัญหาคือ เราไม่มีทางทราบได้ว่า ในรอบเดือนถัดไป จะห่างจากรอบเดือนนี้เท่าไหร่

                หากต้องการทราบวันไข่ตกที่แน่นอน อาจใช้วิธีวัดอุณหภูมิร่างกายในเวลาเช้าหลังตื่นนอน โดยในช่วงใกล้ไข่ตก อุณหภูมิร่างกายจะต่ำลงเล็กน้อย และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 0.4-1 องศาเซลเซียส เมื่อถึงวันที่มีไข่ตก หรือการใช้ชุดตรวจวันไข่ตก ซึ่งวิธีการตรวจจะคล้ายกับการตรวจหาการตั้งครรภ์

               ส่วนวันที่ปลอดภัยที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ คือช่วง 7 วันนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และช่วง 7 วันก่อนที่ประจำเดือนควรจะมา หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก