ถามแพทย์

 • เคยเป็นมดลูกโตเกินขนาด และผนังมดลูกหนา แต่รักษาจนปกติแล้ว หากต้องการมีบุตร ควรจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันใด

 •  Ploykanokwan
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ อยากถามคุณหมอค่ะว่า เคยเป็นมดลูกโตเกินขนาด และผนังมดลูกหนา แต่รักษาจนปกติแล้ว ตอนนี้กำลังปล่อยมีน้องค่ะ นับวันไข่ตกได้คือวันที่ 1 และได้ปฎิบัติภารกิจ ในวันที่ 29 1 และ 3 แบบนี้มีโอกาสมีน้องไหมคะ ปล. ถ้าไม่ใช่วันไข่ตก จะปฎิบัติภารกิจ 2-3/ครั้งค่ะ
  Ploykanokwan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ploykanokwan

  ภาวะการมีมดลูกผิดปกติ เช่นขนาดผิดปกติ ผนังมดลูกหนานั้น อาจจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือการผดุงครรภ์ได้ จะมากน้อยขึ้บกับชนิดของโรคและความรุนแรง ซึ่งกรณีนี้แนะนำการวางแผนการตั้งครรภ์กับสูตินรีแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ

  แต่หากมีการตกไข่ปกติอยู่นั้น โอกาสในการปฏิสนธิก็น่าจะยังมีได้ หากประจำเดือนมาสม่ำเสมอตลอด ไข่จะตกประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีรอบเดือน การตกไข่อาจคลาดเคลื่อนไปได้ประมาณ 24-48 ชั่วโมงนับจากวันที่นับเอาไว้

  แนะนำการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ได้โอกาสสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือมีปัญหาในเรื่องการตกไข่มาก่อนหน้านี้ จะนับวันตกไข่ที่แน่นอนไม่ได้ และอาจต้องใช้วิธีต่างๆช่วย เช่นการเหนี่ยวนำการตกไข่ หรือการตรวจหาการตกไข่ร่วมไปด้วย หากมีปัญหาในการมีบุตรตามธรรมชาติ แนะนำการปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป