ถามแพทย์

 • ให้ช่วยอธิบายผลตรวจอัลตราซาวด์

 •  oranad
  สมาชิก
  Liver is not enlarged, mild diffused heterogenous echo seen in liver parenchyma. no definite mass lesion is seen. Normal biliary system, No stone in gall bladder. Normal size CBD, pancreas, spleen, suprarenal gland. Mil lobulated outline of both kidneys, No stone or hydronephrosis is seen. RK size is 10.7x6.3 cm, LK is 11.3x5.3 cm with sand stones in upper pole calices. Normal urinary bladder. No stone is detected. No abdominal lymphadenopathy. Impression. Liver parenchymal dis, know case hepatitis is suggested. Mild renal renal parenchymal change of both kidneys with sand stones in left upper pole calices. Follow up study is recommended.

  สวัสดีค่ะ คุณ oranad,

                       จากผลอัลตราซาวด์ช่องท้อง

                       - ตับมีขนาดปกติ แต่เนื้อตับมีรอยโรคที่กระจายไปทั่วๆ ไม่พบก้อนเนื้องอกอะไร

                       - ท่อน้ำดีในตับปกติดี

                       - ไม่พบนิ่วในถุงน้ำดี

                       - ท่อน้ำดีที่อยู่นอกตับมีขนาดปกติดี

                       - ตับอ่อน ม้าม ต่อมหมวกไตปกติดี

                       - ไม่พบนิ่วในไต ท่อในไตไม่มีการขยายขนาด

                       - ไตทั้ง 2  ข้าง ผิวมีความขรุขระเล็กน้อย

                       - ขนาดไตขวา 10.7 x 6.3 cm

                       - ขนาดไตซ้าย 11.3 x 5.3 cm พบนิ่วขนาดเล็กๆ ที่ด้านบนของไต

                       - กระเพาะปัสสาวะปกติดี ไม่พบนิ่ว

                       - ไม่พบต่อมน้ำเหลืองโตในช่องท้อง

                      สรุป 1. เนื้อตับมีรอยโรค น่าจะเกิดจากการมีตับอักเสบ 

                             2. เนื้อไตทั้ง 2 ข้าง มีรอยโรคเล็กน้อย และพบนิ่วขนาดเล็กๆ ที่ไตซายด้านบน

                     แนะนำว่าควรปรึกษากับแพทย์ที่สั่งตรวจ เรื่องการตรวจว่ามีตับอักเสบหรือไม่ และเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งอาจต้องมีการเจาะตรวจเลือด หรือตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมค่ะ ส่วนเรื่องไต เนื่องจากมีแค่รอยโรคเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องทำอะไร แนะนำให้ตรวจติดตามเป็นประจำต่อไปค่ะ