ถามแพทย์

 • รบกวนช่วยแปลตรวจ CT

 •  kasamaib
  สมาชิก

  Liver Shows mild hepatomegaly with smooth surface, There are multiple arterial enhancing leslons scattered in right hepatic lobe which

  show washout in portovenous and delayed phases, likely multifocal hepatocellular carcinoma (HCC). The dominant lobulated mass

  occupying right hepatic lobe is measured about 10.7x11.0x11. 9 cm in transverse, AP, CC dimension.

  ing soft tissue fills in right, left, main portal veins and their branches, likely tumor thrombus. Hypodense thr

  SMV is noted, probable bland thrombus. Cavernous transformation Is seen. The mass has pressure effect to right hepatic veins but still

  patent. Middle & left hepatic veins, IVC and splenic vein are patent.

  Wedge-shaped areas of increased attenuation in both hepatic lobes which become isoattenuation in delayed phase, likely transient

  hepatic attenuation difference (THAD).

  Gallbladder appears normal. No bile duct dilatation is seen.

  Right adrenal gland is posteriorly displaced due to pressure effect from hepatic mass. Left adrenal appears normal. No adrenal nodule is

  seen.

  Pancreas and spleen are unremarkable.

  Both kidneys show normal size and parenchymal enhancement. No renal stone or hydronephrosis is noted.

  Circumferential bowel wall thickening along included jejunum, probably systemic process. Stomach is unremarkable.

  Small amount of free Fluid at perihepatic region. No pneumoperitoneum Is detected. Few subcentimeter lymph nodes at aortocaval and

  periaortic regions, size up to 0.7 cm. Few calcification at mesenteric region, size up to 1.9 cm.

  Several subpleural blebs and bullae at included both basal lungs, size up to 2.7 cm at inferior lingular segment of LUL. A 0.8 cm air filled

  cyst at inferior lingular segment of LUL.

  Mild degenerative change of visualized spine. No osteolytlc or osteoblastic lesion is seen.

  IMPRESSION:

  - Likely multiFocal HCCs scattered in right hepatic lobe, slze up to 10.7x11.0x11.9 cm.

  - Likely tumor thrombus in right, left, main portal veins and their branches with probable bland thrombus in proximal SMV.

  ㆍ Circumferential bowel wall thickening along Included jejunum, probably systemic process.

  - Small amount of free fluid at perihepatic region.

  - Few calcification at mesenteric region, size up to 1.9 cm, probable calcified lymph nodes.

  -Several subpleural blebs and bullae at Included both basal lungs.

  kasamaib  kasamaib
  สมาชิก

  kasamaib
  Jul 30, 2021 at 09:36 AM ได้ผลมาแบบนี้ หมายความว่ายังไงเหรอคะ

  Liver Shows mild hepatomegaly with smooth surface, There are multiple arterial enhancing leslons scattered in right hepatic lobe which

  show washout in portovenous and delayed phases, likely multifocal hepatocellular carcinoma (HCC). The dominant lobulated mass

  occupying right hepatic lobe is measured about 10.7x11.0x11. 9 cm in transverse, AP, CC dimension.

  ing soft tissue fills in right, left, main portal veins and their branches, likely tumor thrombus. Hypodense thr

  SMV is noted, probable bland thrombus. Cavernous transformation Is seen. The mass has pressure effect to right hepatic veins but still

  patent. Middle & left hepatic veins, IVC and splenic vein are patent.

  Wedge-shaped areas of increased attenuation in both hepatic lobes which become isoattenuation in delayed phase, likely transient

  hepatic attenuation difference (THAD).

  Gallbladder appears normal. No bile duct dilatation is seen.

  Right adrenal gland is posteriorly displaced due to pressure effect from hepatic mass. Left adrenal appears normal. No adrenal nodule is

  seen.

  Pancreas and spleen are unremarkable.

  Both kidneys show normal size and parenchymal enhancement. No renal stone or hydronephrosis is noted.

  Circumferential bowel wall thickening along included jejunum, probably systemic process. Stomach is unremarkable.

  Small amount of free Fluid at perihepatic region. No pneumoperitoneum Is detected. Few subcentimeter lymph nodes at aortocaval and

  periaortic regions, size up to 0.7 cm. Few calcification at mesenteric region, size up to 1.9 cm.

  Several subpleural blebs and bullae at included both basal lungs, size up to 2.7 cm at inferior lingular segment of LUL. A 0.8 cm air filled

  cyst at inferior lingular segment of LUL.

  Mild degenerative change of visualized spine. No osteolytlc or osteoblastic lesion is seen.

  IMPRESSION:

  - Likely multiFocal HCCs scattered in right hepatic lobe, slze up to 10.7x11.0x11.9 cm.

  - Likely tumor thrombus in right, left, main portal veins and their branches with probable bland thrombus in proximal SMV.

  ㆍ Circumferential bowel wall thickening along Included jejunum, probably systemic process.

  - Small amount of free fluid at perihepatic region.

  - Few calcification at mesenteric region, size up to 1.9 cm, probable calcified lymph nodes.

  -Several subpleural blebs and bullae at Included both basal lungs.

   

  สวัสดีค่ะ คุณ kasamaib,

                       จากผลการทำ CT หรือเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่า

                      - มีก้อนหลายๆ อันที่ซีกขวาของตับ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมะเร็งที่ตับ ขนาดใหญ่สุดคือ 11.9 เซนติเมตร

                      - ที่หลอดเลือดดำของตับ ทั้งหลอดเลือดใหญ่และแขนง พบมีลิ่มเลือด ซึ่งคาดว่ามีมะเร็งอยู่ในลิ่มเลือดนี้ ส่วนหลอดเลือดในช่องท้อง (SMV = superior mesenteric vein) ก็พบมีลิ่มเลือดเช่นกัน 

                       - ผนังลำไส้เล็กมีการหนาตัว (ไม่ได้พบมะเร็ง)

                       - มีน้ำเล็กน้อยในช่องท้อง ซึ่งอยู่รอบๆ ตับ 

                       - มีหินปูนในไขมันที่อยู่ในช่องท้อง ซึ่งคาดว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองที่มีหินปูน ขนาดใหญ่สุดวัดได้ 1.9  เซนติเมตร (ไม่ใช่มะเร็ง)

                       - มีถุงลมในปอดที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ บริเวณปอดด้านล่างทั้ง 2 ข้าง (ความเห็นคือ คาดว่าไม่น่าเกี่ยวกับมะเร็ง แต่อาจมีโรคถุงลมโป่งพองอยู่เดิม)

                      ดังนั้น โดยรวมแล้ว สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งที่ตับ แนะนำควรสอบถามรายละเอียดกับแพทย์ผู้สั่งตรวจอีกครั้งค่ะ แพทย์อาจต้องมีการเจาะเลือดหรือเจาะชิ้นเนื้อที่ตับไปตรวจเพิ่มเติมค่ะ