ถามแพทย์

 • ผลการตรวจ CBC พบเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แปลผลให้หน่อย

 •  Amazon Thaland
  สมาชิก
  ผลเลือดเเบบนี้ปกติหรือผิดปกติ ค่า4ตัวที่ได้ออกมาค่าที่ผิดปกติไป RCB MCV MCH RDW-CV เเบบนี้สื่อถึงความผิดปกติอะไรไหมครับ ดูเเปลผลในเน็ตเห็นบอกว่า อาจมีภาวะโลลิตจางบ้าง โรคเกี่ยวกับปอดโรคเเละโรคไตเรื้อรัง อาจมีเนื้องอกที่ไตบ้าง ทำให้ช่วงนี้คิดหนักมากครับ ลิงค์ https://photos.app.goo.gl/H7L3ncBYH4appgvUA

  สวัสดีค่ะ คุณ Amazon Thaland,

                     จากรูปผลแลปที่ส่งมา เป็นการตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ CBC (complete blood count) ประกอบด้วย

                  1.ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count, CBC) ค่าปกติในผู้ใหญ่ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ซึ่งของคุณ Amazon มีค่า 5,400 ก็ถือว่าปกติดีค่ะ

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil  2-7 x 10 9/l (40–80%) ของคุณได้ 60% ปกติดี

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  Lymphocytes  1.0–3.0×10 9/l  (20–40%) ของคุณได้ 30% ปกติดี

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes 0.2–1.0×10 9/l (2–10%) ของคุณได้ 7% ปกติดี

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils  0.02–0.5×10 9/l (1–6%) ของคุณได้ 2% ปกติดี

                     ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Basophils - 0.02–0.1×10 9/l (< 1–2%) ของคุณได้ 1% ปกติดี

                    2. จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ชาย ค่าปกติคือ 4.5 - 6.3 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ของคุณได้ 6.29 ปกติดี

                    3. ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง หรือค่า Hematocrit ค่าปกติในผู้ใหญ่เพศชายจะอยู่ที่ 40%-52%  ของคุณได้ 45.5% ปกติดี

                      ส่วนค่า Hemoglobin ปกติในผู้ใหญ่เพศชายคือ 13.8 - 17.2 g/dL ของคุณได้ 14.1 ปกติดี

                     ค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ของคุณได้ 72.3 ถือว่าน้อยกว่าปกติ

                     ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ของคุณได้ 22.4 ถือว่าน้อยกว่าปกติ

                    ค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl ของคุณได้ 30.9 ถือว่าน้อยกว่าปกติเล็กน้อย

                     ส่วนการพบเม็ดเลือดแดงมีรูปร่าง poikilocytosis 1+ ovalocyte 1+ target cell few ถือว่ามีรูปร่างของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติเล็กน้อย

                    4. ค่าเกร็ดเลือดปกติในผู้ใหญ่คือ 150,000-450,000 ต่อไมโครลิตร ของคุณได้ 302,000 ปกติดี

                   ดังนั้น โดยสรุปแล้ว ผลการตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบว่าเม็ดเลือดแดงมีขนาดและรูปร่างที่ผิดปกติเล็กน้อย แต่ยังไม่มีภาวะโลหิตจางค่ะ ดังนั้น จึงไม่ได้เกิดจากมีโรคไตเรื้อรังหรือโรคปอดอะไรค่ะ  ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดลักษณะดังกล่าว น่าจะเกิดจากเป็นพาหะธาลัสซีเมียอยู่ (ไม่ได้เป็นโรค) ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไร หากต้องการทราบ แนะนำควรพบแแพทย์หรือตรวจเพิ่มเติมต่อไปค่ะ