ถามแพทย์

 • การมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ มีผลเสียไหม

 •  phanm
  สมาชิก
  การมีเพศสัมพันบ่อยๆมีผลเสียไหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ phanm,

                     หากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียว การมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ไม่ได้ส่งผลเสียอะไร แต่หากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆ คน ก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆได้

                     อย่างไรก็ตาม หากมีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยเกินไป จนมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหลัง หรืออ่อนเพลีย ก็ควรลดความถี่ลง หรือหากมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคหัวใจ อาจมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ หรือหัวใจวายได้ เป็นต้น