ถามแพทย์

 • อุจจาระเป็นสีปกติ แต่มีน้ำมันหรืออะไรดำๆ ออกมาด้วย ปกติไหม ไม่มีไข้ ไม่ปวดท้อง

 •  ikeamng
  สมาชิก
  ไม่มีอาการปวดท้องหรือไข้เลยครับ ตอนนี้กังวลมาก

  สวัสดีค่ะ คุณ ikeamng,

                          หากการถ่ายอุจจาระเป็นปกติดี คือถ่ายอุจจาระเป็นประจำทุกวัน หรือไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ อุจจาระมีลักษณะเป็นก้อน ไม่มีเลือดปนในอุจจาระ ไม่มีปวดท้อง การถ่ายอุจจาระดังกล่าวก็ถือว่าปกติดี ส่วนการที่มีบางอย่างเหมือนน้ำมันสีดำๆ ติดมากับก้อนอุจจาระ น่าจะเกิดจากการทานอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่มีลักษณะเป็นสีดำๆ เข้าไป ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จึงขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ เช่น อาจเม็ดส่วนของเม็ดผลไม้ หรือสิ่งแปลกปลอมที่ปนมาในอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

                        แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากไม่พบลักษณะดังกล่าวอีก และไม่มีอาการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติดังกล่าวข้างต้นไป ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ