ถามแพทย์

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่ประจำเดือนมาช้ากว่าปกติ มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Ploypirin
  สมาชิก
  สวมถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์ เช็คแล้วไม่มีการรั่วหรือขาดของถุงยางอนามัย มีพสพครั้งล่าสุดวันที่ 27พ.ค. รอบเดือนที่แล้วมาวันที่ 1 พ.ค. และวันตกไข่จะตรงกับวันที่ 14พ.ค หนูได้มีพสพวันนั้นด้วย แต่สวมถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง โดยปกติประจำเดือนต้องมาวันที่ 29 พ.ค. แต่วันนี้ 30 พ.ค. ประจำเดือนยังไม่มา มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ หรือประจำเดือนแค่มาช้ากว่าปกติ
  Ploypirin  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Ploypirin

  การมีเพศสัมพันธ์โดยใส่ถุงยางอนามัยป้องกันตลอดการมีเพศสัมพันธ์ ใส่ทุกครั้งนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยมากๆ น้อยกว่า 2% ค่ะ

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาโอกาสมีน้อย แต่อย่างไรก็ตามหากประจำเดือนมาช้ากว่า 35 วันจากครั้งก่อน อาจจะถือว่ามาช้าผิดปกติได้  และอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน จึงควรซื้ิอชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิค่ะ และหากให้ผลลบ และประจำเดือนที่ควรจะมาก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง และหากไม่ตั้งครรภ์จริงๆ แพทย์จะตรวจหาสาเหตุอื่นๆเกี่ยวกับความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ การทำงานของไทรอยด์ ต่อไป