ถามแพทย์

 • การท้องนอกมดลูก เป็นประจำเดือนได้ไหม

 •  Thanyarak Hyongaen
  สมาชิก
  การท้องนอกมดลูก เป็นประจำเดือนได้ไหม? ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Thanyarak Hyongaen,

                      ท้องนอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) คือการที่ตัวอ่อนฝังตัวอยู่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่ผนังมดลูก มักเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่ อาจพบที่รังไข่ ปากมดลูก หรือภายในช่องท้องก็ได้ ตัวอ่อนที่ฝังบริเวณอื่นนอกจากมดลูกนี้จะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกได้ หากไม่ได้รับการรักษา ตัวอ่อนและเนื้อเยื่อที่ไปฝังตัว จะสร้างความเสียหายแก่บริเวณนั้นๆ เช่น หากฝังที่ท่อนำไข่ ก็อาจทำให้ท่อแตกและเสียเลือดมากจนช็อกและเสียชีวิตได้  

                       อาการของท้องนอกมดลูก เริ่มต้นจากอาการขาดประจำเดือน แล้วตามด้วยอาการมีเลือดไหลออกจากช่องคลอด คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้องน้อย เป็นต้น หากรุนแรง ก็จะมีปวดท้องมาก มีเลือดไหลออกมาปริมาณมาก เหงื่ออก ตัวเย็น หน้ามืด เป็นลม ช็อก 

                       ดังนั้น ในบางราย ซึ่งประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และไม่ทันสังเกตว่ามีอาการขาดประจำเดือนมาก่อน ก็อาจมาด้วยอาการเลือดออกจากช่องคลอดและปวดท้องน้อย ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นประจำเดือนมาก็ได้ค่ะ

                       ดังนั้น หากไม่แน่ใจ ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ หากตรวจพบ ก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และหากมีเลือดออก เลือดดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นประจำเดือน แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ต่างๆ เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น