ถามแพทย์

 • เปลี่ยนยาคุมจาก 28 เม็ด เป็น 21 เม็ด มีตกขาวปนเลือด เกี่ยวข้องกันไหม เกิดจากอะไร

 •  Om-am Worrluck Manwichai
  สมาชิก
  พอดีว่ามีเลือดไหนทางช่องคลอดปนตกขาว แต่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน มันจะเป็นไรไหมค่ะ แต่ว่าเปลี่ยนยาคุมจาก 28 เป็น 21 เกี่ยวกันไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  หากมีอาการตกขาวปนเลือด แต่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ค่ะ สาเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่

  - ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือมีประจำเดือนกระปริดกระปรอย ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งจากการรับประทานยาคุมกำเนิด การฉีดยาคุมกำเนิด การรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะทำให้ประจำเดือนมาก่อนรอบเดือน เป็นต้น เมื่อมีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ จึงอาจจะทำให้มีเลือดปนออกมากับประจำเดือนได้ค่ะ

  - หากมีอาการร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดอุ้งเชิงกราน เจ็บขณะปัสสาวะ เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ อาจจะเกิดจากความผิดปกติ เช่น เยื่อบุมดโพรงลูกผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

  ดังนั้นขออนุญาตแนะนำให้ไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการโดยเละเอียดอีกทีค่ะ