ถามแพทย์

 • เหมือนตัวเองชอบน้อยใจตัวเอง ทำร้ายตัวเองนอนหลับยาก ไม่มีความสุข

 •  Natlaphat Duangnet
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะหมอ ขอแนะนำตัวก่อนนะคะ ชื่อพลอย อายุ20ปีแล้วค่ะ เริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคทางจิต,โรคซึมเศร้าหรือเปล่า เพราะชอบมีอาการน้อยใจตัวเอง เคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง เวลามีปัญหาเล็กน้อยชอบทำร้ายร่างกายตัวเองเช่นหยิกตัวเอง ดึงผมตัวเอง เวลานอนก็นอนหลับยาก ชอบตื่นตอนตี3-4 นอนสะดุ้งเพราะมักจะมีเสียงแว่วเข้ามาในหูเหมือนมีคนเรียกหรือไม่ก็เหมือนมีคนมาจับตัว เคยสูญเสียยาย-ย่า ในระยะเวลาที่ห่างกันเพียง2เดือน รู้สึกว่าตัวเองได้เสียคนที่รักมาที่สุดในชีวิตไปเพราะยายกับย่าเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ยายกับย่าเสียตัวพลอยเหมือนสับสนว่าจะอยู่ยังไงโดยไม่มียายกับย่า เวลามีปัญหาชอบคุยกับเพื่อนมากกว่าคุยกับคนในครอบครัว แล้วอยู่ๆเพื่อนก็หายไปเบี่ยงที่จะรับฟัง ก็เลยเก็บเอามาคิดว่าเรากวนเพื่อนมากไปหรือเปล่าทำให้เพื่อนรำคาญหรือเปล่า ที่ไม่ชอบปรึกษาคนในครอบครัวเพราะว่าเวลาเล่าอะไรให้ฟังคนในครอบครัวก็มักจะด่าจะว่าเลยทำให้ไม่ชอบคุยกับคนในครอบครัว

  สวััสดีคะคุณ Natlaphat Duangnet

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ( depression หรือ Major depressive disorder ) โรคซึมเศร้าเป็นสภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 อาทิตย์ ผู้ป่วยมักจะมีปัญหาขาดความมั่นใจ ขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยสนใจมาก่อน รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลีย และบางครั้งมีภาวะเจ็บปวดที่หาสาเหตุไม่ได้ บางครั้งคุณอาจมีภาวะเชื่อในสิ่งที่ผิด และ ได้ยินหรือเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นในได้คนปกติ ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ดังนั้นหมอขอยืนยันว่าคุณควรไปพบจิตแพทย์ทันที

  อย่างที่กล่าวมาข้างต้นโรคซึมเศร้าเป็น สภาวะจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างอย่างไรก็ตาม สภาวะนั้นจะต้องเป็นต่อเนื่องอย่างน้อย 2 อาทิตย์ แพทย์ถึงจะพินิจฉัยว่าคุณมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้า เพราะนอกจากนี้ยังมีสภาวะที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาอันสั้น หรือ เกิดเป็นช่วงเวลา เช่น seasonal affective disorder ซึ่งเป็นสภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล มักเกิดในกลุ่มประเทศเขตหนาว ที่มีระยะเวลากลางวันสั้นลงในฤดูหนาว กลางคืนยาวขึ้นซึ่งในคนไข้กลุ่มนี้สามารถที่ช่วยได้ด้วยการนั่งในห้องที่ใช้แสงไฟพิเศษ ประมาณ 15-20 นาทีต่อวัน

  นอกจากนี้คุณควรจะสังเกตว่าก่อนที่อาการซึมเศร้าจะเกิดขึ้นกับคุณ มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณ ทั้งเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นหรือไม่ก็ได้ ให้พยายามรวบรวมความคิดเหล่านั้นไว้ด้วย และอีกอย่างที่สำคัญที่จะลืมเสียมิได้คือ คุณมีการใช้สารหรือยาบางอย่างที่ทำให้คุณมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหรือไม่

  จุดมุ่งหมายหลักในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ มีดังต่อไปนี้

  1. การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีสภาวะซึมเศร้า

  2. การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสูญเสียความรู้สึกสนใจและพอใจที่อยากจะทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

  3. การป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียความอยากอาหารและมีปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ผิดปกติไป

  4. การป้องกันไม่ให้มีการนอนหลับมากเกินไป

  5. การป้องกันเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกหงุดหงิด

  6. การป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะเหนื่อยอ่อนเพลียและรู้สึกล้าตลอดเวลา

  7. การป้องกันไม่ได้ผู้ป่วยคิดว่าตัวเองมีปมด้อย หรือรู้สึกผิด

  8. การป้องกันให้ผู้ป่วยสามารถมีกำลังใจในการคิดและพยายามคิดและตัดสินใจในทางที่ถูกต้อง

  9. การป้องกันไม่ให้เกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

   

  ดังที่หมอได้กล่าวมาข้างต้น ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับคุณ ต้องได้รับการพบจิตแพทย์ทันที เพื่อประเมินสภาวะทางจิตใจ และให้สามารถได้รับการพินิจฉัยที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ เช่น การรักษาด้วยยาต้านภาวะซึมเศร้า และการเข้ากลุ่มบำบัดอย่างที่หมอกล่าวมาข้างต้น