ถามแพทย์

 • น้ำหนักตัวเดิม 48-50 กิโลกรัม พอเป็นวัณโรคปอด น้ำหนักเหลือ 43-44 ปัจจุบันรักษาหายมา 1-2 ปีแล้ว แต่น้ำหนักยังเท่าเดิม

 •  Thanawan Niwla
  สมาชิก
  คุณหมอค่ะ ขอถามหน่อยค่ะหายจากวัณโรคปอดแล้วแต่ทำไมน้ำหนักตัวไม่เพิ่มค่ะ ปกติน้ำหนักก่อนเป็นประมาณ48-50 พอเป็นน้ำหนักอยู่ที่43-44 พอกินยารักษาสุดเดือนสุดท้ายน้ำหนัก48 พอช่วงเดือนสุดท้ายกับมีภาวะไม่อยากอาหาร แต่ปัจจุบันรักษาหายแล้วแต่น้ำหนักยังอยู่ที่43-45เหมือนเดิมเลยค่ะ (หายเป็นได้1-2ปีแล้ว)

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                       หากเดิมมีน้ำหนักตัวที่ 48-50 กิโลกรัม แล้วเมื่อป่วยเป็นวัณโรค น้ำหนักได้ลดลงเหลือ 43-44 กิโลกรัม ก็ถือเป็นผลจากการติดเชื้อ หลังจากนั้น เมื่อได้รักษาจนหายจากโรคแล้ว แต่น้ำหนักยังคงอยู่ที่ 43-45 กิโลกรัม อาจเนื่องจากร่างกายได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ ทั้งนี้ ให้ลองคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (น้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง) หากคำนวณได้น้อยกว่า 18.5 ก็จะถือว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ ซึ่งก็ควรเพิ่มน้ำหนักตัว แต่หากคำนวณได้ค่าอยู่ระหว่าง 18.6-22.9 ก็จะถือว่าปกติดี ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ

                       ทั้งนี้ แม้ว่าน้ำหนักตัวจะไม่ได้กลับไปเท่าเดิม แต่หากน้ำหนักคงที่ ไม่ได้ลดลงไปอีกเรื่อยๆ ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร แต่หากน้ำหนักตัวยังคงลดลงไปอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ โดยอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรควัณโรคที่เคยเป็น แต่อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ เป็นเบาหวาน มีโรคติดเชื้อเรื้อรังอื่นๆ เป็นต้น