ถามแพทย์

 • ฉีดแอสตร้าเข็ม 1 ไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 แล้วเข็มที่ 3 กับ 4 สามารถฉีดโมเดอร์นาได้ไหม

 •  Sarawuth
  สมาชิก
  ตอนนี้ฉีดแอสตร้าเข็ม1 ไฟเซอร์เข็ม2 แล้วเข็ม3กับ4 สามารถฉีดโมเดอร์นาได้ไหมครับ ต้องเว้นระยะกี่เดือน พอดีโอนจองโมเดอร์นาไปแล้ว แต่ว่าคาดการ์น่าจะรอนาน เลยไปวอคอินฉีดตามโรงพยาบาลก่อนครับ
  Sarawuth  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sarawuth

  การไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นั้นมีความสำคัญ โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของอาการหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนหากเกิดการติดเชื้อขึ้นได้

  โดยการฉีดวัคซีนในปัจจุบันนั้น สามารถฉีดเป็นสูตรไขว้ดังที่กล่าวมา โดยในกรณีที่รับวัคซีนครบไป 2 เข็มแล้วนั้น อาจมีการกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้ประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปหลังวัคซีนเข็มที่ 2 แต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับการกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 4 ต่อไป