ถามแพทย์

 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า ต้องฉีดตรงเวลาเป๊ะๆไหมคะ

 •  Pingping66
  สมาชิก

  อาทิตย์ก่อนเราไปฉีดกระตุ้น 2 เข็ม  0,3 แล้ววันที่เราไปฉีดกระตุ้นเข็มแรก ไปตอนเช้า 10 โมง แต่พอวันนัดเข็มที่ 2 เราไปตอนเย็น ประมาณ 6 โมง แต่ไปตรงวันนะคะ แบบนี้มีผลเสียอะไรไหมคะ? 

  Pingping66  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pingping66

  การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านั้นควรไปให้ตรงวันไม่คลาดเคลื่อน เพื่อให้สามารถกระตุ้นภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  โดยหากคลาดเคลื่อนก็ควรคลาดเคลื่อนไปไม่เกิน 24 ชั่วโมง ดังนั้นจากเวลาที่กล่าวมา ก็มีโอกาสที่จะมีผลเสีย หรือมีประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดไปลดลงได้น้อยค่ะ