ถามแพทย์

 • ลูกมีตุ่มแดงขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้า เป็นอะไร

 • สอบถามค่ะลุกชายมีตุ่มขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้า

  สวัสดีครับ คุณ อิช้อย 

        เนื่องจากข้อมูลที่ให้ค่อนข้างน้อยครับ แต่ภาวะที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเด็กเล็กที่มีตุ่มขึ้นมือเท้านั้น คือ โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease) 

        โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ทำให้มีตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบมีหนองที่ผิวหนังบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า และภายในปาก และสร้างความเจ็บปวด โดยผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมกับอาการป่วยอื่น ๆ ด้วย เช่น ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ไม่อยากอาหาร พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี แต่สามารถเกิดกับเด็กโตและผู้ใหญ่ได้เช่นกัน โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นและหายป่วยภายในเวลาประมาณ 7-10 วัน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน

       ซึ่งหากอาการเข้าได้ข้างต้นนั้น หากอาการไม่ได้รุนแรงแนะนำให้รักษาตามอาการครับ อย่างไรก้ตามหากมีอาการซึมหรืออาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับ 

      นอกจากนี้ โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อครับ หากน้องไปโรงเรียนอาจต้องแจ้งทางโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย 

       ส่วนการปฎิบัตตัวของคนใกล้ชิด แนะนำให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อย ๆ ทำความสะอาดเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว รวมทั้งไม่ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก