ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน วันที่ 1 ก.พ.ทำใบนัดหาย ต้องไปฉีดอีกทีเมื่อไหร่

  •  Narumol Nontakaew
    สมาชิก
    อยากถามคุณหมอว่า เมื่อวันที่1กุมภาพัน61ที่ผ่านมาได้มีการฉีดยาคุมแบบ3เดือนไปแล้วถ้าตะฉีดอีกครั้งจะฉีดเดือนไหนและวันที่เท่าไหร่คะ พอดีทำใบนัดหายคะจำวันนัดไม่ได้ กลัวจะเลยกำหนดคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Narumol Nontakaew,

                           หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิดฉีดทุก 3 เดือนครั้งสุดท้ายคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ วันนัดต่อไปสำหรับฉีดยาคืออีก 12 สัปดาห์ ซึ่งก็คือวันที่ 26 เมษายน ค่ะ หากไม่สะดวกไปตรงวันนัด สามารถไปฉีดเลยกำหนดวันดังกล่าวไปได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ หรือไม่ควรเดินวันที่ 3 พฤษภาคมค่ะ