ถามแพทย์

  • ลืมวันฉีดยาคุม จะเป็นอะไรไหม ถ้าไปฉีดไม่ตรงวันนัด

  • พอดีลืมฉีดยาคุมตามหมอนัดแต่ลืม เลยไปฉีดถัดไป จะเป็นอะไรไหมคะ

    สวัสดีครับ คุณ สาวิตรี บรรทุมพร

    หากลืมไปตามนัด  ยังสามารถไปรับการฉีดยาคุมกำเนิดใหม่ได้ในวันถัดไปครับ  อย่างไรก็ดี ช่วงนี้ หากต้องการคุมกำเนิด ก็ควรใช้วิธีอื่นร่วมเช่น ถุงยางอนามัย และควรรออย่างน้อย 7 วัน หลังฉีดยาคุมกำเนิดครบ เพื่อให้ระดับยาสูงพอเพื่อที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ครับ