ถามแพทย์

 • ทานยาคุมชนิด 21 เม็ด แล้วลืมทานไป 2 วัน วันที่ 3 มีเลือดออก จึงกินยาไป 3 เม็ด หลังจากนี้กินอย่างไร

 •  น้ำ
  สมาชิก
  ลืมทานยาคุมของ melodia แบบ 21 เม็ด ไป 2 วัน แล้วมีเลือดออกวันที่ 3 เลย ทานไป 2 ที่ลืมกิน แล้วเม็ดที่ 3 ทานตอนเวลาที่ทานประจำ แล้วเลือดยังไม่หยุด ควรทานต่อไปยังดีคะ เช่น ทานต่อให้หมดแผงเว้นให้ปจด.มา 7 วันค่อยเริ่มแผงใหม่เหมือนเดิม หรือ ทานแผงต่อไปโดยไม่ต้องเว้นระยะเวลาคะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ น้ำ,

                      หากลืมทานยาคุมกำเนิดไป 2 วัน เมื่อนึกขึ้นได้ในวันที่ 3 ก็ให้รีบทานไปทันที 1 เม็ด แล้วทานเม็ดที่ต้องทานในวันนั้นตามเวลาเดิมปกติ ซึ่งจะเท่ากับต้องทานไป 2 เม็ด ไม่จำเป็นต้องทานไป 3 เม็ดค่ะ แล้วหลังจากนั้น ก็ให้ทานวันละ 1 เม็ดตามเวลาเดิมปกติ แต่ในช่วง 7 วัน นับจากที่ได้ลืมทานยาไป ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยค่ะ

                        และหากเม็ดที่ลืมทานยา อยู่ในช่วง 7 เม็ดสุดท้ายของแผง (เม็ดที่ 14-21) เมื่อทานครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เริ่มทานแผงใหม่ต่อไปเลย โดยไม่ต้องเว้นระยะ 7 วันค่ะ แต่หากเม็ดที่ลืมทาน ไม่ได้อยู่ในช่วงเม็ดที่ 14-21 เมื่อทานครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นระยะไป 7 วันเหมือนเดิมค่ะ

                        สำหรับเลือดที่ออกมาหลังจากที่ลืมทานยาไป 2 วัน ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร เพราะเกิดจากเยื่อบุขาดการกระตุ้นจากฮอร์โมนจากยาค่ะ ซึ่งหลังจากนี้ เมื่อได้ทานยาคุมต่อเนื่องไป เลือดก็จะค่อยๆ หยุดไหลไปได้เองค่ะ