ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมกำเนิดแล้วมีเลือดออกกะปริดกะปรอย และลืมฉีดยาไป 10 วัน จะท้องไหม

  • หลังจากฉีดแล้วมีเลือดออกกระปิดกระปอยแล้วมีโอาศท้องมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ รักชนก วรรณพิพัฒน์,

                           หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน โดยเฉลี่ยแล้วหลังจากหยุดฉีดยาคุมกำเนิดไปประมาณ 4-10 เดือน การตกไข่และโอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงจะเกิดขึ้น ในบางรายอาจต้องใช้เวลานานถึง  1-2 ปี กว่าจะกลับมาตั้งครรภ์ได้ แต่บางรายอาจใช้เวลาสั้นสุดเพียง 3 เดือนนับจากที่ได้ฉีดเข็มสุดท้ายไป

                       ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ 10 วันหลังจากครบกำหนดฉีดยาคุมกำเนิด แต่ไม่ได้ไปฉีดนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์ถือว่าน้อยอยู่มาก แต่หลังจากนี้ ควรรีบหาวิธีคุมกำเนิดต่อโดยเร็วค่ะ

                       ส่วนการมีเลือดออกกะปริดกะปรอยหลังจากที่ฉีดยาคุมกำเนิดไปนั้น เป็นผลข้างเคียงที่สามารถพบได้จากการฉีดยา ซึ่งไม่ได้อันตรายแต่อย่างใด เมื่อฉีดต่อเนื่อไปซัก 2-3 เข็ม มักจะไม่มีเลือดออกอีก และประจำเดือนจะขาดหายไป