ถามแพทย์

  • ลืมกินยาคุมช่วง 4 วันแรกของแผงใหม่ จะต้องเริ่มกินยังไง

  • ลืมกินยาคุมช่วง4วันแรกของแผงใหม่ค่ะ จะต้องเริ่มกินยังไงค้ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ น้ำหวาน' รัชดาภรณ์,

                     หากทานยาคุมกำเนิดแผงเก่าจนครบ 28 เม็ด หรือครบ 21 เม็ด และได้เว้นระยะครบ 7 วันแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มทานยาคุมแผงใหม่ไป 4 วัน หากในช่วง 4 วันนี้ ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถเริ่มทานยาคุมแผงใหม่ได้เลย เพียงแต่ในช่วงการทานยา 7 เม็ดแรก ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อให้ยาคุมได้เริ่มออกฤทธิ์ใหม่ค่ะ

                      แต่หากในช่วง 4 วันที่ยังไม่ได้ทานนี้ ได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ควรรีบทานยาคุมฉุกเฉิน แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปค่ะ และหลังจากนั้น ควรรอให้ประจำเดือนมาเสียก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ