ถามแพทย์

  • ลืมกินยาคุม 1วันแล้ววันต่อมาก็กินต่อ1เม็ดตามปกติ จะท้องไหม

  • ลืมกินยาคุน1วันแล้ววันต่อมาก็กินต่อ1เม็ดตามปกติจะท้องใม

    สวัสดีค่ะ คุณ กั๊ก ล่องลอย สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น,

                           หากกำลังทานเม็ดยาที่เป็นเม็ดฮอร์โมนอยู่ เมื่อลืมทานยาคุมกำเนิดไป 1 วัน โดยปกติให้รีบทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และให้ทานเม็ดต่อไปตามเวลาเดิมที่เคยทานเป็นปกติ ซึ่งจะเท่ากับทาน 2 เม็ดใน 1 วัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์อาจลดลงไปบ้างเพียงเล็กน้อย แต่หากไม่ได้ทาน 2 เม็ดไปดังกล่าว ประสิทธิภาพก็ย่อมลดลงไปค่ะ โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีมากขึ้น