ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุม

 •  Tlmtt
  สมาชิก
  แฟนกินยาคุม21เม็ด แต่เม็ดที่8ลืมกินแล้วกินเม็นที่9ปกติจากนั้นสังเกตุว่าลืมกิน1เม็ดเลยกินเม็ดที่8กับ10พร้อมกันจะเป็นอะไรมัย แล้วจะกินยายังไงต่อ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tlmtt,

                         โดยปกติ การลืมทานยาคุมไป 1 วัน เมื่อนึกออกในวันถัดไป ก็ให้รีบทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และทานไปอีก 1 เม็ดตามเวลาที่เคยทานปกติ ซึ่งจะเท่ากับทานไป 2 เม็ดใน 1 วัน ซึ่งก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพไม่ลดลงไป เช่น หากลืมทานเม็ดที่ 8 แต่เมื่อทานเม็ดที่ 9 ไป (คือวันถัดไป ได้นึกออกว่าลืมทานเม็ดที่ 8) ก็ให้รีบทานเม็ดที่ 8 ที่ลืมไป ก็จะเท่ากับทานไป 2 เม็ดในวันนั้นๆ ค่ะ หลังจากนั้น ก็ให้ทานวันละ 1 เม็ดตามเวลาเดิมปกติค่ะ

                         แต่หากวันที่ลืมทานยาได้ผ่านไปแล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะ เช่น หากลืมทานเม็ดที่ 8 แต่ไปนึกออก เมื่อทานยาถึงเม็ดที่ 10 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องนำมายาเม็ดที่ 8 มาทานแล้วค่ะ  

                          อย่างไรก็ตาม หากได้ทานรวบ 3 เม็ด คือเม็ดที่ 8, 9 และ10 ในวันเดียวกันไปแล้ว หลังจากนั้น ก็ให้ทานวันละเม็ดตามเวลาเดิมจนกว่าจะหมดแผงค่ะ