ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุมเม็ดแรกของแผง แล้วมีเพศสัมพันธ์ เพิ่งมาเริ่มยาคุมเม็ดแรกในวันถัดไป จะท้องไหม

 •  koi999
  สมาชิก
  ลืมกินยาคุมเม็ดแรกของแผงต่อไปค่ะ คืนนั้นมีเพศสัมพันธ์กับแฟนค่ะ จากนั้นกินเม็ดที่ลืมในตอนเช้าวันต่อมาค่ะ แบบนี้จะมีโอกาสท้องไหมค่ะ
  koi999  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ koi999

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงการเริ่มยาคุมเม็ดแรกของแผงช้าไป 1 วัน ซึ่งจริงๆอาจจะทำเหมือนการลืมกิน 1 เม็ดนั่นคือกินชดเชยทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดที่เหลือต่อไปตามปกติ เท่ากับว่าวันแรกนั้นอาจจะต้องกินยาไป 2 เม็ด

  หรือถ้าไม่สามารถกินชดเชยได้ทันแล้ว ก็อาจจะเหมือนกับว่าเริ่มกินยาแผงต่อไปช้าไป 1 วัน ซึ่งจริงๆแล้วยังมีผลต่อประสิทธิภาพของยาได้น้อย หากก่อนหน้านั้น กินยาคุมแบบแผงรายเดือนมาอยู่แล้ว มักจะยังไม่มีไข่ตกในช่วงที่ยาหมดแผง และการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงดังกล่าวก็น่าจะไม่สามารถทำให้เกิดการตั้งครรภ์

  แนะนำกินยาในแผงต่อไปต่อเนื่องจนหมด และสังเกตรอบเดือนอีกครั้ง หากมาช้ากว่า 35 วันหรือยังไม่มาเมื่อต้องกินยาแผงใหม่ ให้ซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองก่อนเบื้องต้น ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริง จึงค่อยเริ่มยาแผงต่อไปได้