ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุม 3 เม็ดสุดท้ายจะท้องไม

 • ลืมกินยาคุม 3 เม็ดสุดท้ายจะท้องไม ยาคุมแบบ 28 เม็ด ตัวยา 21 เม็ด เม็ดแป้ง 7 เม็ด ลืมกินเม็ดที่ 18 - 20 แต่ว่าก่อนหน้านี้กินไปแล้ว 1เม็ด แล้ววันนี้กินเม็ดยา เม็ดที่21 จะท้องไม

  สวัสดีครับ ฮาจิมัง

          การทานยาเม็ดคุมกำเนิด (contraceptive pill)  ควรทานให้ตรงเวลา และสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงสุด ถึงแม้จะทานยาคุมกำเนิดตรงเวลาก็มีโอกาสท้องได้ แต่มีโอกาสท้องได้น้อยมากครับ

           ในกรณีที่ลืมทานยา สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

  - เมื่อลืมรับประทานยา 1 เม็ด: ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

  - เมื่อลืมรับประทานยา 2 เม็ดในช่วง 2สัปดาห์แรก: ให้รับประทาน 2 เม็ด 2 วันติดกัน แล้ววันต่อไปก็รับประทานปกติ ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

  - เมื่อลืมรับประทาน 2 เม็ดในสัปดาห์ที่3 หรือเมื่อลืมรับประทาน 3 เม็ด ไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตาม : ให้เริ่มรับประทานแผงใหม่ได้ทันที และใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากการลืมทานยาในช่วงนี้จะทำให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สูงครับ

          ดังนั้นจากข้อมูลของคุณนั้น ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดของยาจะลดลง ซึ่งหากมีเพศสัมพันธ์ก็อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ครับ