ถามแพทย์

  • กินยาคุมได้ 13 วัน ลืมกินยาคุมของวันที่ 12 แล้วมากินวันที่ 15 ทีเดียวสองเม็ด แล้วมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ใส่ถุงยาง ไม่หลั่ง จะท้องไหม

  •  Mymiuuu
    สมาชิก
    กินยาคุมได้ 13วัน เมื่อวันที่12ลืมกินยาคุม1เม็ดวันต่อไปก็กิน1เม็ดปกติ วันที่15กิน2เม็ด แล้วมีพสพ ไม่ใส่ถุงไม่มีการหลั่งมีโอกาสท้องมั้ย

    คุณ Mymiuuu

    ถ้าลืมกินยาไป 1 เม็ดให้รีบกินเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้  แต่ถ้าลืมเกิน 2 วัน ให้กินเม็ด 1 เม็ดของวันถัดไป  การที่คุณกินวันที่ 15 สองเม็ด  ก็จะช่วยป้องกันได้ (ลืมวันที่ 14 )  แต่การมี พสพ ไม่ใส่ถุงแม้ไม่มีการหลั่งก็อาจมีการท้องได้ เพราะฝ่ายชายอาจมี อสุจิไหลออกมา แบบไม่รู้สึกตัวได้  หรือชักออกไม่ทัน  ทำให้มีอสุจิเล็ดลอดเข้าไปในช่องคลอดได้ จึงมีโอกาสท้องได้ครับ   ดังนั้นควรทำการทดสอบการตั้งครรภ์หลังมี พสพ 11-15 วัน ถ้าได้ผลลบก็ไม่ท้องครับ