ถามแพทย์

  • ลืมกินยาคุมแบบนี้จะท้องไหมครับ

  • กินยาคุมมานานแล้วครับกินได้เกือบปีแล้ว ยาคุมแบบแผง 28 เม็ด ของแอนนา เม็ดยาจะมีอยู่ 21 เม็ด 7 เม็ดจะเป็นเม็ดแป้งใช้ไหมครับ เมื่อวันจันทร์ กับ อังคารลืมกิน แต่วันพุธกินอยู่ แล้ว วันพฤหัสก็กินเม็ดที่ 21 เป็นเม็ดยา แล้วมีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้ใส่ถุงยางหลั่งใน แบบนี้จะท้องไหมครับ แล้ว ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหมครับ