ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุมแบบนี้จะท้องไม

 •  Saphon Janthason
  สมาชิก

  กินยาคุมมานานแล้วคับกินได้เกือบปีแล้ว ยาคุมแบบแผง 28 เม็ด ของแอนนา

  เม็ดยาจะมีอยู่ 21 เม็ด 7 เม็ดจะเป็นเม็ดแป้งใช้ไมคับ

  เมื่อวันจันทร์ กับ อังคารลืมกิน แต่วันพุธกินอยู่

  แล้ว วันพฤหัสก็กินเม็ดที่ 21 เป็นเม็ดยา แล้วมีเพศสัมพันกันไม่ได้ใส่ถุงหลั่งใน

  แบบนี้จะท้องไม แล้ว ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไมคับ