ถามแพทย์

 • ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา รู้สึกตนเองไม่มีความสามารถ ไร้ค่า ทุกข์ใจ แย่กับตัวเอง เคยเป็นโรคซึมเศร้า เกิดจากอะไร

 •  c.c
  สมาชิก
  ประมาณ 1 ปี รู้สึกตนเองไม่มีความสามารถ ไม่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องมองเห็นแต่ข้อเสีย ข้อผิดพลาดของตัวเอง คิดวนๆซำ้ๆ หลายครั้งรู้สึกไร้ค่า รู้สึกไม่อยากเกิดเป็นคน ไม่อยากเจอปัญหาหรือความทุกข์ใจใดๆ แต่อาการไม่ได้เป็นตลอดเวลา ยังสามารถทำงานได้ ยิ้มหัวเราะพูดคุยได้ แต่ไม่มีความสุขเท่าเมื่อก่อน ระยะหลังเป็นบ่อยขึ้น บางช่วงรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ ร้องไห้คนเดียวบ่อยขึ้น แต่ไม่มีความคิดฆ่าตัวตาย อาการแบบนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์ไหมคะ เคยมีปัญหาการปรับตัวไปรักษาได้รับยาต้านเศร้าเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน และหยุดยานานมากแล้ว
  c.c  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ c.c

   

  อาการรู้สึกตนเองไม่มีความสามารถ ไร้ค่า ทุกข์ใจ แย่กับตัวเองนั้น อาจจะเกิดจาก โรคซึมเศร้าที่เคยเป็นอยู่เดิม แล้วกลับมามีอาการอีกครั้ง ภาวะซึมเศร้า ซึ่งเกิดได้ในคนทั่วไปที่เผชิญกับปัญหาหรือความทุกข์มักไม่เป็นเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ และไม่กระทบการใช้ชีวิตมากเหมือนโรคซึมเศร้า หรือเป็นปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

   

  ในโรคซึมเศร้านั้น ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้า หดหู่ติดต่อกันอย่างน้อย 2 อาทิตย์ขึ้นไป โดยไม่มีช่วงที่ดีขึ้นเลย มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อาจมีอาการเบื่ออาหาร หรือในบางรายก็จะไปรับประทานทานอาหารมากขึ้น น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอนน้อยหรือนอนมากกว่าปกติ และเก็บตัวมากจนไม่ออกไปทำงาน ไม่ออกไปเข้าสังคม

   

  ถ้ามีอาการเข้าข่ายดังกล่าวมา แนะนำการกลับไปพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิตซ้ำอีกครั้ง และอาจต้องกลับเข้าไปรักษาด้วยการใช้ยาต่อเนื่อง หรือการทำจิตบำบัดร่วมไปด้วย ในเบื้องต้น ควรหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องเศร้า พูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เราไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์

  c.c  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ c.c

   

  อาการรู้สึกตนเองไม่มีความสามารถ ไร้ค่า ทุกข์ใจ แย่กับตัวเองนั้น อาจจะเกิดจาก โรคซึมเศร้าที่เคยเป็นอยู่เดิม แล้วกลับมามีอาการอีกครั้ง ภาวะซึมเศร้า ซึ่งเกิดได้ในคนทั่วไปที่เผชิญกับปัญหาหรือความทุกข์มักไม่เป็นเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ และไม่กระทบการใช้ชีวิตมากเหมือนโรคซึมเศร้า หรือเป็นปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

   

  ในโรคซึมเศร้านั้น ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้า หดหู่ติดต่อกันอย่างน้อย 2 อาทิตย์ขึ้นไป โดยไม่มีช่วงที่ดีขึ้นเลย มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อาจมีอาการเบื่ออาหาร หรือในบางรายก็จะไปรับประทานทานอาหารมากขึ้น น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอนน้อยหรือนอนมากกว่าปกติ และเก็บตัวมากจนไม่ออกไปทำงาน ไม่ออกไปเข้าสังคม

   

  ถ้ามีอาการเข้าข่ายดังกล่าวมา แนะนำการกลับไปพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิตซ้ำอีกครั้ง และอาจต้องกลับเข้าไปรักษาด้วยการใช้ยาต่อเนื่อง หรือการทำจิตบำบัดร่วมไปด้วย ในเบื้องต้น ควรหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องเศร้า พูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เราไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์