ถามแพทย์

 • เป็นหูดหงอนไก่ที่ปากช่องคลอด เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักษาอย่างไร

 •  Saksit Chaithupthong
  สมาชิก
  หูดหงอนไก่ที่ปากช่องคลอดซึ่งเกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักษายังไงถึงจะหายคะ

  คุณ Saksit

  การรักษาหูดหงอนไก่  ต้องใช้ยาจี้หูด ซึ่งเป็นยาที่ทาภายนอก คอยจี้ตรงหูดจนกว่าจะหลุดหมด   และทานยาต้านจุลขีพไวรัสด้วย พวก Acyclovir  นอกจากนี้อาจทำการผ่าตัด จี้ด้วยไฟฟ้า เลเซอร์  ระหว่างนีต้องล้างมือให้สะอาดตลอดเวลา  ไม่สัมผัสตรงหูดบ่อยๆ เพราะสามารถติดต่อโดยการสัมผัสได้  ถ้าต้องมี พสพ ควรใช้ถุงยางตลอดเวลา

  กรุณาอ่านเพิ่มเติมเรื่อง  หูดหงอนไก่ ได้ทีนี่ครับ