ถามแพทย์

 • ระหว่าง น้ำเกลือกับเบตาดีน

 •  sunannoite
  สมาชิก
  ผ่าฝียัดผ้าก๊อต. ระหว่างยัด ผ้าก๊อค ชุบน้ำเกลือ. กับ ยัดผ้าก๊อตชุบเบตาดีน. อย่างไหนดีกว่ากันครับ
  sunannoite  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95-2