ถามแพทย์

  • รอบเดือนครบ28วันแล้ว แต่พึ่งกินยาคุมฉุกเฉินไปวันที่4พย เลือดที่ออกเป็นผลข้างเคียงยาหรือประจำเดือน

  •  Napat Oak
    สมาชิก
    รอบเดือนผ่านมา28วันแล้วค่ะ วันนี้มีเลือดออกคล้ายประจำเดือน+อาการก็คล้ายเวลาเป็นประจำเดือนค่ะ แต่ว่าพึ่งกินยาคุมฉุกเฉินล่าสุดไปวันที่4พย นี้เองค่ะ (แต่กินยาคุมวันที่20 ตค และ1กับ4พย ล่าสุดคือ4พย )เลือดที่ออกเป็นประจำเดือนหรือผลข้างเคียงยาค่ะ หากเป็นประจำเดือนจะได้เริ่มกินยาคุมแบบรายเดือนค่ะ