ถามแพทย์

 • รบกวนอ่านผลอัลตร้าซาวด์มดลูกทางช่องคลอดดังแนบ อันตรายมากไหม

 •  Rewiew Dendumrong
  สมาชิก
  TVS : uterus 8.15×4.8×6.49 cm With intramural mixed echogenic mass suspected adenomyoma post uterine wass 2.91×2.18 and subsrous myoma 2.86×2.17 cm Lt ovary 3.00×4.57×2.81 Rt ovary hyperechoic cyst multiloculated 5.36×4.31×4.34 cm suspected endometrioma minimal free fluid อันตรายมากไหมคะ
  Rewiew Dendumrong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Rewiew Dendumrong

  จากผลดังแนบเป็นผลอัลตราซาวน์ทางช่องคลอด

  อ่านว่าขนาดมดลูก 8.15×4.8×6.49 เซนติเมตร โดยพบว่ามีก้อนเนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูกตรงบริเวณด้านหลังมดลูก ขนาด 2.91×2.18 เซนติมเตร และอีกก้อนในชั้นใต้กล้ามเนื้อมดลูก ขนาด 2.86×2.17 เซนติเมตร

  รังไข่ด้านซ้ายมีขนาด  3.00×4.57×2.81 เซนติเมตร รังไข่ด้านขวาพบมีถุงน้ำลักษณะมีหลายๆถุงเล็กๆอยู่ข้างใน รวมขนาด 5.36×4.31×4.34 เซนติเมตร คาดว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่ 

  ดังนั้นสรุปแล้ว มีก้อนเนื้องอกมดลูก และอาจจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกมาเจริญผิดที่ในรังไข่ด้วย แนะนำการปรึกษากับสูตินรีแพทย์ที่ดูแลเพื่อแปลผลอย่างชัดเจนและวางแผนการรักษาร่วมกันต่อไป การรักษาเนื่องจากก้อนยังขนาดไม่ใหญ่มากนัก แพทย์อาจให้แนวทางการรักษาได้ทั้งการติดตามอาการ การใช้ยาฮอร์โมน หรือการผ่าตัด แต่ไม่แน่ใจว่ามีอาการมากน้อยแค่ไหน เป็นมาเรื้อรังหรือยัง เคยลองใช้วิธีการรักษาอะไรมาบ้าง ซึ่งจะต้องปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงค่ะ