ถามแพทย์

 • รบกวนช่วยแปลผลตรวจไวรัสตับอักเสบ จะสามารถบริจาคเลือดได้ไหม

 •  Pairoj Chumjai
  สมาชิก
  ไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดแต่มีจดหมายแจ้งว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ เลยไปตรวจที่ รพ.รัฐ คลินิกพิเศษ ได้ผลตรวจมาดังนี้จะไปบริจาคเลือดได้ไหมครับ HBeAg Nagative =0.09 iu/ml HBsAg = 0.05
  Pairoj Chumjai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pairoj Chumjai

  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดดังกล่าวมาน่าจะหมายถึงไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBV) ที่ตับ การติดเชื้อนี้อาจนำไปสู่โรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อตับและชีวิตได้ เช่น ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับได้

  การติดต่อของโรคเช่น ติดต่อได้ทางเลือดเช่นการรับเลือดขอ่งผู้ติดเชื้อ ติดต่อผ่านเข็มฉีดยา การฝังเข็ม หรืออุปกรณ์ที่มีเชื้อปนเปื้อน หรือติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน จึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าว

  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมามักจะกำจัดเชื้อออกไปได้เอง ไม่เป็นพาหะ และไม่ก่อโรคใดๆในอนาคต ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา จะมีผู้ป่วยในส่วนน้อยที่กลายเป็นพาหะ หรือกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังจนส่งผลต่อตับในระยะยาวค่ะ

  จากผลเลือดที่แนบมานั้น คงจะต้องดูค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการด้วย แต่หากพบว่ายังมีตัวเชื้อ หรือก็คือ HBsAg อยู่ก็อาจจะเป็นพาหะ หรือเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตัวผลเลือด HBeAg Nagative เป็นการบอกว่าไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อเท่านั้นแต่ยังมีเชื้ออยู่ได้ค่ะ ดังนั้นควรกลับไปพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อสอบถามให้แน่ชัด หรือจริงๆถ้ามีจดหมายแจ้งเป็นทางการแล้วว่าเป็นพาหะก็น่าจะเป็นพาหะ โดยพาหะไวรัสตับอักเสบบีสามารถมีผลเลือดดังแนบมาได้ และการเป็นพาหะนั้นแม้จะไม่ต้องรักษา และมักไม่เปลี่ยนกลายไปเป็นตับอักเสบ หรือตับแข็ง แต่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ เพราะจะสามารถส่งต่อเชื้อไปให้ผู้อื่นได้อยู่ค่ะ