ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอ ช่วยแปลผลตรวจให้หน่อยคะ ว่าอันตรายมากไหม

 •  Naya Artitaya Kasem
  สมาชิก
  ULTRASONOGRAPHY OF THE BREASTS; HISTORY: A case of right nipple discharge. COMPARISON: none FINDINGS: -There is a mildly lobulated and thickened wall of cystic lesion (0.7x0.6x0.7 cm) containing heterogeneous low echogenicity and tiny hyperechoic foci at right subareolar region of breast. -A macrolobulated hypoechoic lesion (0.8x0.6x1 cm) at right breast (8 o'clock) without internal vessel is detected. -There is no cystic nor solid mass in left breast. -Benign appearing axillary nodes, bilaterally are also noted. IMPRESSION: Findings at subareolar region of right breast. DDx are intraductal papilloma and complicated cyst (0.7x0.6x0.7 cm). Correlated to clinical context and furthur ductogram are helpful.) The macrolobulated hypoechoic lesion (0.8x0.6x1 cm) at right breast (8 o'clock). Probably benign such as fibroadenoma. Follow up US in 6 months is suggested.
  Naya Artitaya Kasem  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Naya Artitaya

  ดังแนบเป็นผลอัลตราซาวน์บริเวณเต้านมทั้งสองข้าง ทำเนื่องจากมีสารคัดหลั่งผิดปกติจากเต้านมข้างขวา

  อ่านผลพบมีถุงน้ำขนาด 0.7x0.6x0.7 เซนติเมตร ที่บริเวณใต้ต่อหัวนมด้านขวา

  พบมีก้อนขนาด 0.8x0.6x1 เซนติเมตรที่เต้านมด้านขวาตรง 8 นาฬิกา โดยไม่มีเส้นเลือดอยู่ข้างใน

  เต้านมด้านซ้ายไม่พบความผิดปกติ

  ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้สองข้างไม่พบความผิดปกติ

  สรุปพบมีถุงน้ำตรงบริเวณใต้หัวนมด้านขวา อาจจะเป็นจาก ถุงน้ำธรรมดาที่มีภาวะแทรกซ้อน (เช่นแตกออก) หรือเป็นเนื้องอกชื่อ intraductal papilloma ซึ่งเป็นเป็นเนื้องอกที่เกิดในท่อน้ำนม เนื้องอกชนิดนี้เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้บ้าง แต่โอกาสเกิดน้อยมาก ส่วนก้อนในเต้านมด้านขวาที่กล่าวไปลักษณะไม่เหมือนเนื้อร้าย อาจติดตามอาการ/อัลตราซาวน์ซ้ำที่ 6 เดือน

  แนะนำการนำไปสรุปร่วมกับอาการทางคลินิกร่วมกับอาจจะทำการฉีดสีดูเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้งค่ะ