ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอช่วยแปลผล Ultrasound หน่อยครับ

 •  Tinñ Sookasem
  สมาชิก
  Findings : As compared to the prior study dated 18/06/2020. Liver : Normal size and parenchymal echogenicity. No focal lesion. Gallbladder : No stone or mass. Biliary system : No intrahepatic ductal dilatation. Common bile duct size 3.5 mm. Spleen : Normal size Pancreas : Visualized portions are unremakable. Kidneys : Normal size and parenchymal echopattern. No stone, hydronephrosis or solid mass. No significant change of 1.0 cm hypoechoic lesion at mid-lower pole LK. Aorta : Normal Caliber Peritoneum : No free fluid. IMPRESSION - No longer seen fatty liver , no space occupying lesion. - No significant change of 1.0 cm hypoechoic lesion at mid-lower pole LK; D/Dx cyst / prominent renal pyramid. Otherwise unremarkable.

  สวัสดีค่ะ คุณ Tinñ Sookasem,

                      ผลการตรวจอัลตราซาวด์ โดยมีการเปรียบเทียบกับผลตรวจเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2020 

                     ตับ - ขนาดปกติ ลักษณะเนื้อตับปกติ ไม่พบก้อน

                     ถุงน้ำดี - ไม่มีนิ่ว ไม่มีก้อน

                     ทางเดินน้ำดี - ไม่พบการขยายตัวของท่อทางเดินน้ำดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ำดีหลักคือ 3.5 มิลลิเมตร

                     ม้าม - ขนาดปกติ

                     ตับอ่อน  - ส่วนที่พอมองเห็นปกติดี (การดูตับอ่อนจากอัลตราซาวด์จะค่อนข้างยาก เพราะเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหลัง)

                     ไต - ขนาดปกติ ลักษณะเนื้อไตปกติ ไม่พบนิ่ว ไม่พบก้อน ไม่มีการขยายตัวของท่อไต ยังคงพบรอยโรคขนาด 1 เซนติเมตรที่ไตซ้าย บริเวณด้านล่าง

                     หลอดเลือดแดงใหญ่ - ปกติ

                     เยื่อบุช่องท้อง - ไม่พบน้ำในช่องท้อง

                     ผลสรุป

                            - ไม่พบไขมันพอกตับอีก ไม่พบก้อนในตับ

                            - ยังคงพบรอยโรคขนาด 1 เซนติเมตรที่ไตซ้าย บริเวณด้านล่าง อาจเป็นซีสต์ หรือเนื้อไตที่เด่นชัดขึ้นมา ไม่ได้นึกถึงก้อนเนื้อหรือมะเร็ง

                     ดังนั้น โดยรวมแล้ว ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร แนะนำตรวจเป็นประจำทุก 1-2 ปีต่อไป