ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอช่วยอ่านผลตรวจการผ่าตรวจสอบเต้านม หน่อยครับ

 •  gofflee101
  สมาชิก

  คนไข้เป็นผู้หญิงอายุ 49 ปี 10 เดือน ประวัติครอบครัวไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งครับ

   

  MAMMOGRAM AND ULTRASOUND BOTH BREATHS.

  COMPARISON: None.

  HISTORY: left breast mass.

   

  MAMMOGRAM:

  Heterogeneously dense breast.

  There are a 4.4-cm circumscribed, hyperdensity lesion at the left outer mid, correlated with US.

  No suspicious microcalcification.

  There is no architectural distortion.

  The subcutaneous layer appears normal.

  There is no significant enlarged axillary lymph node.

  Additional sonography shows an oval heterogenous mass with vascularity at L2-3, inner, size 4.6x2.4 cm with adjacent a 0.8 cystic lesion and a 3.5x1.5-cm echoic cystic lesion. Unremarkable right breasts and both axilla.

  CONCLUSION:

  A left breast mass at L2-3, inner, size 4.6x2.4 cm with adjacent a 0.8-cm cystic lesion and a 3.5x1.5-cm echoic cystic lesion.

  BIRADS 4B suspicious abnormality.

  RECOMMENDATION: Biopsy should be considered

  gofflee101  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ gofflee101

  ในกรณีนี้ที่คนไข้มาด้วยก้อนที่เต้านมนั้น การให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดนั้น จะต้องทำ 3 อย่างเป็นหลักคือ 1 การตรวจร่างกายด้วยการคลำลักษณะก้อน 2 การตรวจด้วยแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวน์เพื่อดูลักษณะก้อนเพิ่มเติม และ 3 การตรวจชิ้นเนื้อ โดยหากการทำแมมโมแกรมให้ผลไม่ชัดเจน หรือผลคล้ายกับจะเป็นเนื้อร้าย จะต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปยืนยัน

  จากผลแมมโมแกรมที่แนบมา อ่านว่ามีก้อนที่เต้านมข้างซ้ายขนาด 4.6x2.4 เซนติเมตร และมีก้อนถุงน้ำขนาด 0.8 เซนติเมตรและ3.5x1.5 เซนติเมตร อยู่ข้างๆ จากลักษณะก้อน อ่านว่าเป็นความรุนแรงของก้อนระดับ BIRADS 4 หมายถึง พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ 20-50% ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยชิ้นเนื้อเพิ่มเติมต่อไป และในคำแนะนำด้านล่างก็ได้แนะนำให้ตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม

  แนะนำกลับไปพบแพทย์ตามนัด เพื่อตัดชิ้นเนื้อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค่ะ ในขณะนี้ไม่ไปกดหรือคลำก้อนเองบ่อยๆ ไม่เอายาอะไรไปทา หมั่นคลำก้อนใหม่ๆที่เต้านมเสมอ ถ้ามีให้รีบแจ้งแพทย์