ถามแพทย์

 • รบกวนคุณหมอช่วยอ่านผลการตรวจอัลตราซาวน์ในช่องท้อง

 •  Juthamat1996
  สมาชิก

  รบกวนคุณหมอช่วยอ่านผลการตรวจเอ็กซเรย์ช่องท้องให้หน่อยได้มั้ยคะ 

   

  Us OF WHOLE ABDOMEN

  FINDINGS :

  Normal of liver siz and contour with normal parenchymal echo without mass seen.

  No CBD or IHD dilataion found.

  Thin wall of distended GB without GS or mass shown.

  Unremarkable visible pancreas,spleen and both kidneys'

  Well-distended urinary bladder without stone or mass is detected. 

  Normal size and contour of uterus with normal endometrial thickness is noted.

  No gross pelvic mass is detected

  Both adnexa appear unremarkable.

  No demonstable ascites,mass or upper

  paeaaortic node 

   

  IMPRESSION : 

  UNremarkable study

  Juthamat1996  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณJuthamat1996

  จากผลที่แนบมาเป็นผลการทำอัลตราซาวน์ที่บริเวณช่องท้องทั้งหมด

  โดยผลอ่านเป็นขนาดของตับปกติ เนื้อตับปกติ ไม่พบมีท่อน้ำดีที่ขยายออกหรือโตผิดปกติ บริเวณถุงน้ำดีไม่มีการขยายขนาดของถุงน้ำดี ไม่มีนิ่วในถุงน้ำดีหรือก้อนในถุงน้ำดี

  ตับอ่อน ตับ ม้าม ไม่พบความผิดปกติ กระเพาะปัสสาวะขยายออกปกติดี ไม่มีนิ่วหรือเนื้องอกที่ผิดปกติอยู่ภายใน

  ขนาดของมดลูกและรูปร่างของมดลูกปกติ ไม่มีเยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาผิดปกติ ไม่มีก้อนในช่องท้องด้านล่าง รังไข่และปีกรังไข่ดูปกติ ไม่มีน้ำในช่องท้อง ไม่มีต่อมน้ำเหลืองบริเวณรอบหลอดเลือดใหญ่โตผิดปกติ

  จากผลอ่านสรุปว่าไม่มีความผิดปกติค่ะ