ถามแพทย์

 • ได้รับความเสี่ยงมา ยา tenofovir disoproxil fumarate 300 mg ป้องกัน HIV ได้ไหม แล้วทานวิตามิน บี คู่ได้ไหม

 •  Wan2529
  สมาชิก

  ผมได้รับความเสี่ยงมา

  แต่ปัจจุบันผมทาน ยา tenofovir disoproxil fumarate 300 mg eq.tc Tenofovir disoproxil 245 mg

  ยาตัวนี้ สามารถต้าน HIV ได้ไม่ครับ

  -ถ้าไม่ได้ผมต้องไผรับ PEP แล้วสามารถทาน ไวรัสบี กับ PEP คู่กันได้ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Wan2529,

                        ยา Tenofovir Disoproxil Fumarate 300 mg  เป็นยาที่ใช้ต้านไวรัส ซึ่งนำมาใช้รักษาหรือป้องกันการติดเชื้อ HIV รวมถึงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีได้ด้วย

                         อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้เป็นยาต้านไวรัสฉุกเฉิน (PEP) สูตรยาจะประกอบด้วยยาอย่างน้อย 2 ชนิด ซึ่งหากทานชนิดเดียว อาจไม่ได้ผลในการป้องกันค่ะ ดังนั้น หากได้ไปมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV มา แนะนำควรรีบไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาการให้ยาต้านไวรัสฉุกเฉินค่ะ โดยควรรีบทานยาให้เร็วที่สุด ไม่ควรปล่อยให้นานเกิน 72 ชั่วโมงค่ะ  ทั้งนี้ หากทานยา Tenofovir เพื่อรักษาไวรัสตับอักเสบบีอยู่แล้ว ก็ให้แจ้งแพทย์ เพื่อจ่ายยาต้านไวรัสชนิดอื่นเพิ่มให้อีก 1 ชนิด จะได้ไม่รับยาเกินขนาดค่ะ