ถามแพทย์

 • ยา rowatinex เพื่อรักษานิ่ว เป็นยาที่รับประทานก่อนหรือหลังอาหาร

 •  Sinchai Kowit
  สมาชิก

   เนื่องจากผมเพิ่งไปทำ ESWL มาหมอให้ทานหลังอาหาร แต่ผมดูใน net บอกว่าให้ทานก่อนอาหารเท่านั้นก็เลยจะรบกวนสอบถามว่ามีผลต่างกันไหมครับ

   

  Sinchai Kowit  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sinchai Kowit

  ESWL เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถนำคลื่นเสียงความถี่สูง (Supersonic speed) กระแทกก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ แล้วขับออกจากร่างกายโดยระบบทางเดินของปัสสาวะ เป็นวิธีการสลายนิ่วชนิดหนึ่ง

  ยา Rowatinex เป็นยาที่ช่วยสลายนิ่วในไตหรือท่อไต  โดยรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร หรือตามที่แพทย์ระบุ จากการสืบค้นของแพทย์พบว่ายาตัวนี้มักจะแนะนำให้กินก่อนอาหารเท่านั้น แนะนำการกลับไปสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรที่สั่งยาอีกครั้ง ว่ายืนยันให้กินหลังอาหารจริงหรือไม่ เพราะบางครั้ง อาจมีการพิมพ์ฉลากยาผิดหรือมีการสื่อสารที่ผิดพลาดของแพทย์กับผู้จ่ายยาหรือผู้พิมพ์ฉลากยาได้