ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ ได้สามเดือน มีอาการไอ สามารถกินยา เมโทฟินได้ไหมค่ะ

 • อยากทราบว่าท้องได้ 3 เดือนแล้วค่ะ ป่วยมาอาการไอ มีเสมหะ เภสัสให้ยาเมโทฟิน เม็ดสีเขียวมาทาน จะเป็นอันตรายต่อลูกไหมคะ

   สวัสดีคะคุณ ญนันทนิยา วาทะยานนท์

  ยา เมโทฟิน หรือ Dextromethorphane จัดเป็นยา FDA category C ซึ่งมีอนุพันธ์ที่คล้ายกับโคดีน ยาเป็นยายับยั้งการไอ

  มีผลการทดลองว่า มีการใช้ยา ทดลองในลูกไก่ ที่กำลังเจริยเติบโตในไข่ พบว่ามีปัญหาการเจริญเติบโตที่ผิดปรกติ

  ดังนั้นจึงได้มีการทดลอง ในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งได้รับการทำวิจัยและตีพิมพ์ โรงพยาบาลเด็ก ที่แคนาดาว่า และได้ผลสรุป ว่ายามีผลต่อเด็กในการตั้งครรภ์ในระยะต้น 

  แนะนำให้ปรึกษาแพทย์สูตินรีเวชนะค่ะ เรื่องการใช้ยาค่ะ