ถามแพทย์

  • ลูกวัย 1 ขวบกว่า อาเจียนเป็นน้ำมาทั้งวัน มีไข้ เป็นอาการอะไร

  • ลูกวัย1ขวบกว่า อาเจียนเป็นน้ำมาทั่ววันจนถึง3ทุ่ม ถ่ายเป็นน้ำ3ครั้ง มีไข้37.7องศ ลูกเป็นไรค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ ป๋าก้องเด็ก พิโลก

    หากเด็กเล็กมีไข้ อาเจียน ท้องเสีย  น่าจะเป็นอาการของระบบทางเดินอาหารอักเสบนะคะ ซึ่งแนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอลตามน้ำหนักตัวเด็ก ร่วมกับเช็ดลดไข้, ดื่มน้ำเกลือที่เป็นของทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับอาการท้องเสียในเด็ก ตามเป็นระยะๆนะคะ

    หากไม่ดีขึ้น, เด็กอาการซึม, ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำ, ปัสสาวะออกน้อย, มือเท้าเย็น ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ